Lieve Vrouwe- of Albadaleen
Anno 1543
Andere Leenen
 
- De vier oude Bolswarder studielenen bestaande uit:
   - Hendrik Nannes en Catrijn Epes Leen
   - Hettema-Heerema Leen
   - Houckema Leen
   - Wijbenga Leen
- Gebroeders De Jong's leen
- Heere Godfrieds- of Sint Jansleen
- Bongaleen
- Johannes Henricus Regenbogenleen
- Klaas Tiglerleen
- Kruis of Doumaleen
- Lieve Vrouwe ter Nood Leen
- Meindert Doumaleen
- Moeder Wiersmaleen
- Mr. Wiardus Willem Bumaleen
- Sint Jacobs- Sint Jobsleen tot Oldehove
- Sint Annaleen
- Sint Christophorileen tot Oldehove
- Douwe Tietemaleen
- Sint Geertruidsleen uit Abbega
- Vrouwe Constantia Johanna Rengersleen
- Aurelius Sieperdaleen
- A.F. van Schurmanleen
- Sjaerdemaleen
- Elzinga-Fopma-Bonnema leen
- Willem en Kinske Sminia Brunia leen
- Simke Kloostermanleen
- Geesje Poutsmaleen
 
Studiefondsen in Friesland
 
- Studiefonds van der Wal-Tromp
- Posthuma-Hartmansfonds
 
Verdere Contacten
 
- Gemeente Súdwest-Fryslân
- Het Albada Jelgersmahuis in Bolsward
- De stichting ta behâld fan de tsjerke fan Poppenwier
 
Et tibi dabo claves regni Caelorum