Lieve Vrouwe- of Albadaleen
Anno 1543
Bestuur

Leden:

Voorzitter Prof. Dr. Tjeerd Sicco van Albada Groningen
Penningmeester Jacob van der Sluis Jirnsum
Secretaris Theodoor Petrus Johannes Albada Jelgersma Heerenveen
Lid Peter Thomas Libertus Jonker Poppenwier
Lid Drs. Lubbert Rintje van der Wal pr Leeuwarden

 

Het bestuur wordt bijgestaan door de:

administrateur Dr. Roelof Bottema Annen

 

Registratie

 

juridische status stichting te Poppenwier
Kamer van Koophandel no. 41003703 Noord
RSIN/Belastingnummer 8031.32.384
Aangesloten bij Vrijwillig Fondsen Overleg Friesland VFOF
en bij Fries studielenen overleg  

 

Correspondentieadres

 

 
Hofakkers 20
9468 EE Annen
info@albadaleen.nl